دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences


سامانه یادگیری الکترونیکی
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی


آشنایی با معاونت آموزشی
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی


سامانه یادگیری الکترونیکی
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی

سامانه یادگیری الکترونیکی
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی


معاون تحقيقات و فناوري
مديريت تحقيقات و فناوري
مديريت ارتباطات و كاربرد نتايج تحقيقات


ارتباط دانشگاه با صنعت
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی


سامانه یادگیری الکترونیکی
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی

سامانه یادگیری الکترونیکی
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی


سامانه یادگیری الکترونیکی
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی


آشنایی با معاونت آموزشی
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی


سامانه یادگیری الکترونیکی
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی

سامانه یادگیری الکترونیکی
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی


معاون تحقيقات و فناوري
مديريت تحقيقات و فناوري
مديريت ارتباطات و كاربرد نتايج تحقيقات


ارتباط دانشگاه با صنعت
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی


سامانه یادگیری الکترونیکی
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی

سامانه یادگیری الکترونیکی
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی

ارتباط با مراکز تحقیقات داخلی

 | تاریخ ارسال: 1396/3/1 | 

مرکز تحقیقات فیزیولوژی با توجه به اهمیت همکاری تحقیقاتی و آموزشی بین مراکز داخلی، اقدام به تعریف پروژه های تحقیقاتی و همکاری آموزشی با سایر مراکز داخلی نموده است. از مهمترین مراکز آموزشی و پژوهشی که همکاری تنگاتنگی با مرکز تحقیقات فیزیولوژی داشتند می توان به موارد زیر اشاره نمود:

سازمان انتقال خون ایران

دانشگاه علوم پزشکی تهران

دانشگاه شهید صدوقی یزد

موسسه رویان

مرکز تحقیقات فیتوشیمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

مرکز قلب شهید رجایی

بخش نفرولوژی بیمارستان حضرت رسول اکرم

بخش بیهوشی بیمارستان  حضرت رسول اکرم

بخشی ارتوپدی بیمارستان حضرت رسول اکرم

بخش قلب بیمارستان حضرت رسول اکرم

بخش چشم بیمارستان حضرت رسول اکرم

مرکز آموزشی و پژوهشی بیماری های پوست و جذام دانشگاه علوم پزشکی تهران

دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی تهران

گروه بیوتکنولوژی دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی تهران

گروه فیزیولوژی دانشگاه علوم پزشکی تهران

آزمایشگاه جامع علوم پزشکی ایران

گروه آناتومی دانشگاه علوم پزشکی ایران

گروه بیوشیمی دانشگاه علوم پزشکی ایران

گروه پاتولوژی دانشگاه علوم پزشکی ایران

گروه ایمیونولوژی دانشگاه علوم پزشکی ایران

گروه انگل شناسی دانشگاه علوم پزشکی ایران

گروه قارچ شناسی دانشگاه علوم پزشکی ایران

گروه فارماکولوژی دانشگاه علوم پزشکی ایران

مرکز تحقیقات سلولی و مولکولی دانشگاه علوم پزشکی ایران


دفعات مشاهده: 9643 بار   |   دفعات چاپ: 568 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر