دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences


سامانه یادگیری الکترونیکی
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی


آشنایی با معاونت آموزشی
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی


سامانه یادگیری الکترونیکی
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی

سامانه یادگیری الکترونیکی
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی


معاون تحقيقات و فناوري
مديريت تحقيقات و فناوري
مديريت ارتباطات و كاربرد نتايج تحقيقات


ارتباط دانشگاه با صنعت
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی


سامانه یادگیری الکترونیکی
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی

سامانه یادگیری الکترونیکی
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی


سامانه یادگیری الکترونیکی
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی


آشنایی با معاونت آموزشی
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی


سامانه یادگیری الکترونیکی
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی

سامانه یادگیری الکترونیکی
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی


معاون تحقيقات و فناوري
مديريت تحقيقات و فناوري
مديريت ارتباطات و كاربرد نتايج تحقيقات


ارتباط دانشگاه با صنعت
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی


سامانه یادگیری الکترونیکی
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی

سامانه یادگیری الکترونیکی
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی

اهداف

 | تاریخ ارسال: 1396/3/1 | 

ما بر این باوریم که با بهره گیری از متخصصین متعهد و توانمند با استفاده از یافته ها و فنآوریهای نوین علمی قادر به تامین نیازهای تحقیقاتی سازمانهای متقاضی ملی و منطقه ای می باشیم. ما با انجام پژوهش های کاربردی ، بنیادی و انجام مشاوره های راهبردی، پرورش پژوهشگران در سطح ملی و منطقه ای مطرح هستیم.پیشرفت علم و فنآوری بدون انجام پژوهش در کنار دانشگاه میسر نیست، از این رو می کوشیم با حل مشکلات علمی و کاربردی با کسب درآمدهای حاصل از انجام تحقیقات، به جایگاه ممتاز و سرآمد در کشور و منطقه برسیم و فعالیتهای این مرکز منجر به یافتن روشهای جدید درمانی و تشخیصی ودر نهایت ارتقاء سطح سلامت جامعه شود. ما سرمایه انسانی خود را مهمتر ین سرمایه پژوهشی مرکز می دانیم و تامین امنیت شغلی و مالی پژوهشگران، محیطی با نشاط و پر انگیزه را در مرکز سرلوحه کار خود قرار داده ایم. 

ماموریت مرکز انجام پژوهش های اصیل بنیادین  و کاربردی در زمینه های Cell Therapy، Ischemia/Reperfusion Injuries، Genome Wide Association Studies (GWAS) و Biomaterial و مطالعات اکتشاف دارو (Drug Discovery) و دارورسانی (Drug Delivery)، تولید فرآورده های نوترکیب و مولکول های زیست فعال به منظور کاربرد در تحقیقات و درمان می باشد. تولید دانش و انتشار نتایج پژوهش ها در مجلات معتبر و پر استناد و فرایند تولید یافته ها به فناوری از اهم ماموریت های مرکز تحقیقات می باشد. آموزش پژوهشگرانی که قدرت مدیریت داشته باشند و ضمن احاطه علمی و کسب موفقیت در عرصه پژوهش بتوانند نیازهای آینده عرصه پژوهشی کشور را شناخته و مدیریت و رهبری کنند از ماموریت های آموزشی این مرکز می باشد.

 

شعار مرکز تحقیقات فیزیولوژی

اندیشه هایی که با گام های کبوتران می آیند جهان را رهبری می کنند.

چشم انداز


با اتکال به علم لایزال الهی و استفاده از پژوهشگران متعهد و متخصص انتظار می رود که مرکز با فراهم کردن زمینه و امکانات مورد نیاز، در انجام پروژه های تحقیقاتی پایه و بالینی در زمینه های تعریف شده در قسمت اهداف مشارکت فعال داشته و به عنوان یکی از مراکز تحقیقاتی فعال در این زمینه ها شناخته شود. امید است که ضمن پرورش و تربیت پژوهشگران متخصص در زمینه های فوق، نتایج تحقیقات و فعالیتهای این مرکز منجر به یافتن روشهای جدید درمانی و تشخیصی ودر نهایت ارتقاء سطح سلامت جامعه شود.

دفعات مشاهده: 8928 بار   |   دفعات چاپ: 504 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر