دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences


سامانه یادگیری الکترونیکی
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی


آشنایی با معاونت آموزشی
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی


سامانه یادگیری الکترونیکی
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی

سامانه یادگیری الکترونیکی
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی


معاون تحقيقات و فناوري
مديريت تحقيقات و فناوري
مديريت ارتباطات و كاربرد نتايج تحقيقات


ارتباط دانشگاه با صنعت
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی


سامانه یادگیری الکترونیکی
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی

سامانه یادگیری الکترونیکی
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی


سامانه یادگیری الکترونیکی
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی


آشنایی با معاونت آموزشی
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی


سامانه یادگیری الکترونیکی
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی

سامانه یادگیری الکترونیکی
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی


معاون تحقيقات و فناوري
مديريت تحقيقات و فناوري
مديريت ارتباطات و كاربرد نتايج تحقيقات


ارتباط دانشگاه با صنعت
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی


سامانه یادگیری الکترونیکی
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی

سامانه یادگیری الکترونیکی
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی

معرفی مرکز

 | تاریخ ارسال: 1396/3/1 | 
مرکز تحقیقات فیزیولوژی در سال ۱۳۸۷ در دانشگاه علوم پزشکی ایران تاسیس و در سال ۱۳۹۵ موفق به اخذ موافقت قطعی گردید. ما در مرکز تحقیقات فیزیولوژی بر این باوریم که با بهره گیری از متخصصین متعهد و توانمند با استفاده از یافته ها و فنآوریهای نوین علمی قادر به تامین نیازهای تحقیقاتی سازمانهای متقاضی ملی و منطقه ای می باشیم. ما با انجام پژوهش های کاربردی، بنیادی و انجام مشاوره های راهبردی، پرورش پژوهشگران در سطح ملی و منطقه ای مطرح هستیم.پیشرفت علم و فنآوری بدون انجام پژوهش در کنار دانشگاه میسر نیست، از این رو می کوشیم با حل مشکلات علمی و کاربردی با کسب درآمدهای حاصل از انجام تحقیقات، به جایگاه ممتاز و سرآمد در کشور و منطقه برسیم و فعالیتهای این مرکز منجر به یافتن روشهای جدید درمانی و تشخیصی ودر نهایت ارتقاء سطح سلامت جامعه شود. ما سرمایه انسانی خود را مهمتر ین سرمایه پژوهشی مرکز می دانیم و تامین امنیت شغلی و مالی پژوهشگران، محیطی با نشاط و پر انگیزه را در مرکز سرلوحه کار خود قرار داده ایم.

راهبردها و محورهای فعالیت های مرکز:

  • ترغیب، تشویق و به کارگیری و توانمند سازی محققین در زمینه تحقیقات فیزیولوژی
  • ایجاد آزمایشگاه های مرجع در فیزیولوژی
  • ایجاد مرکز تحقیقات بالینی فیزیولوژی
  • ایجاد بانک اطلاعات فیزیولوژی

دفعات مشاهده: 8938 بار   |   دفعات چاپ: 536 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر