دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences


سامانه یادگیری الکترونیکی
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی


آشنایی با معاونت آموزشی
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی


سامانه یادگیری الکترونیکی
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی

سامانه یادگیری الکترونیکی
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی


معاون تحقيقات و فناوري
مديريت تحقيقات و فناوري
مديريت ارتباطات و كاربرد نتايج تحقيقات


ارتباط دانشگاه با صنعت
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی


سامانه یادگیری الکترونیکی
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی

سامانه یادگیری الکترونیکی
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی


سامانه یادگیری الکترونیکی
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی


آشنایی با معاونت آموزشی
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی


سامانه یادگیری الکترونیکی
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی

سامانه یادگیری الکترونیکی
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی


معاون تحقيقات و فناوري
مديريت تحقيقات و فناوري
مديريت ارتباطات و كاربرد نتايج تحقيقات


ارتباط دانشگاه با صنعت
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی


سامانه یادگیری الکترونیکی
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی

سامانه یادگیری الکترونیکی
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی

تجهیزات مرکز

 | تاریخ ارسال: 1396/3/1 | 
آزمایشگاه کشت سلول شامل:
- هود لامینار
- انکوباتور CO2
- یخچال و فریزر  (20-)
- میکروسکوپ نوری معکوس
- امکانات UV
-  اتوکلاو
- نیتروژن مایع
- سانتریفیوژ یخچال دار
-  میکرو پیپت دقیق و سمپلر ( حجم های 1 تا 1000 میکرولیتر)
 
آزمایشگاه ایسکمی رپرفیوژن قلب
- آزمایشگاه ایسکمی رپرفیوژن قلب شامل:
- ونتیلاتور حیوانات
- Puls oximeter  
- Biolab مانیتور پارامترهای قلبی ECG  
- کوتر
- set جراحی قلب
- Temperature maintenance unit for small animal surgery
 
آزمایشگاه ایسکمی رپرفیوژن مغز شامل:
- لوپ
- نور سرد 
- بن ماری  
- Temperature Recorder 
- set جراحی MCAO  
- Brain matrix
- استریومیکروسکوپ
آزمایشگاه نوروبیولوژی:
- ثبت نرونی تک واحدی (Single unit recording )
- تست Prepulse inhibition
 
آزمایشگاه رفتاری شامل:
- امکانات  نرم افزاری : Ethovision برای آنالیز تستهای رفتاری 
-  سخت افزاری شامل
- تستهای لوکوموشن(Photo beam activity cage)
- اضطراب(Elevated plus maze ) 
- حافظه: Morris Water Maze   
- Shuttle Box
- Radial arm maze 
- Novel object discrimination test
- افسردگی (Forced swimming test)
- Decision making شامل تست Effort based decision making
 
آزمایشگاه علوم شناختی
- Radial arm maze
- T maze
ماز آبی موریس
 
آزمایشگاه درد با امکانات ایجاد و بررسی مدلهای درد حاد و مزمن( نوروپاتیک)
- دستگاه ثبت هیپرآلژزیای گرمای (Radiant heat test)
- دستگاه ثبت هیپرآلژزیای مکانیکی (Randall Selitto test)
- سیستم ثبت آلودینیای مکانیکی (Von Frey filaments)
-سیستم ثبت آلودینیای سرمایی (Acetone test)
- دستگاه استریوتاکسی نخاعی
- انجام جراحی نخاعی و ایجاد مدل ضایعات نخاعی
- ایجاد مدل های درد محیطی با مدل های CCI و SNL
- سیستم کانول گذاری Intrathecal
آزمایشگاه آسیب ایسکمی ری پرفیوژن بافت:
- لوپ
- نور سرد 
- بن ماری  
- Temperature Recorder 
- set جراحی MCAO  
- Brain matrix
- دستگاه الکتروفروز
- دستگاه ثبات
- کرایوسکشن
- میکروسکوپ اینورت
- میکروسکوپ فلورسنت
- پمپ پرفیوژن برای مدل های حیوانی
آزمایشگاه اسکیزوفرنی
- سیستم ثبت الکتروفیزیولوژی از مغز (Single unite)
- سیستم ثبت الکتروفیزیولوژی نخاعی (Single unite)
- سیستم استریوتاکس مغزی و نخاعی
- سیستم ثبت پاسخ Startle
-Prepulse inhibition

دفعات مشاهده: 9271 بار   |   دفعات چاپ: 939 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر