دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences


سامانه یادگیری الکترونیکی
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی


آشنایی با معاونت آموزشی
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی


سامانه یادگیری الکترونیکی
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی

سامانه یادگیری الکترونیکی
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی


معاون تحقيقات و فناوري
مديريت تحقيقات و فناوري
مديريت ارتباطات و كاربرد نتايج تحقيقات


ارتباط دانشگاه با صنعت
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی


سامانه یادگیری الکترونیکی
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی

سامانه یادگیری الکترونیکی
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی


سامانه یادگیری الکترونیکی
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی


آشنایی با معاونت آموزشی
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی


سامانه یادگیری الکترونیکی
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی

سامانه یادگیری الکترونیکی
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی


معاون تحقيقات و فناوري
مديريت تحقيقات و فناوري
مديريت ارتباطات و كاربرد نتايج تحقيقات


ارتباط دانشگاه با صنعت
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی


سامانه یادگیری الکترونیکی
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی

سامانه یادگیری الکترونیکی
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی

هیات علمی

 | تاریخ ارسال: 1396/3/1 | 
ریاست مرکز

ریاست مرکز: سرکار خانم دکتر ناهید ابوطالب

رشته تخصصی: دکترای تخصصی فیزیولوژی

رتبه علمی: استاد

رزومه: دانلود فایل سامانه علم سنجی | Scopus Google Scholar ORCID

ایمیل: aboutaleb.niums.ac.ir

تلفن تماس: ۸۶۷۰۴۵۸۹-۰۲۱

معاون پژوهشی

سرکار خانم دکتر فاطمه رمضانی

رشته تخصصی: نانوفناوری پزشکی

رتبه علمی: استادیار

رزومه: دانلود فایل | سامانه علم سنجی | Scopus Google Scholar ORCID

ایمیل:ramezani.fiums.ac.ir

تلفن تماس: ۸۶۷۰۴۷۷۱-۰۲۱

شورای پژوهشی

 سرکار خانم دکتر فریناز نصیری نژاد

رشته تخصصی: دکترای تخصصی فیزیولوژی

رتبه علمی: استاد

رزومه: دانلود فایل | سامانه علم سنجی | Scopus Google Scholar ORCID

ایمیل:nasirinezhad.fiums.ac.ir

تلفن تماس: ۸۶۷۰۴۵۸۹-۰۲۱

جناب آقای دکتر حمیدرضا پازکی طرودی

رشته تخصصی: دکترای تخصصی فیزیولوژی

رتبه علمی: دانشیار

رزومه: دانلود فایل | سامانه علم سنجی | Scopus Google Scholar ORCID

ایمیل: pazoki.hiums.ac.ir

تلفن تماس: ۸۶۷۰۴۷۷۱-۰۲۱

جناب آقای دکتر فرهاد احمدی

رشته تخصصی: دکترای تخصصی شیمی تجزیه

رتبه علمی: استادیار

رزومه: دانلود فایل | سامانه علم سنجی | Scopus Google Scholar ORCID

ایمیل: farhadahmadigmail.com

تلفن تماس: ۸۶۷۰۴۴۵۸۹-۰۲۱

جناب آقای دکتر یاسر عزیزی

رشته تخصصی: دکترای تخصصی فیزیولوژی

رتبه علمی: استادیار

رزومه: دانلود فایل | سامانه علم سنجی | Scopus Google Scholar ORCID

ایمیل:azizi.yiums.ac.ir

تلفن تماس: ۸۶۷۰۴۵۴۷-۰۲۱

سرکار خانم دکتر فاطمه رمضانی

رشته تخصصی: نانوفناوری پزشکی

رتبه علمی: استادیار

رزومه: دانلود فایل | سامانه علم سنجی | Scopus Google Scholar ORCID

ایمیل:ramezani.fiums.ac.ir

تلفن تماس: ۸۶۷۰۴۷۷۱-۰۲۱

جناب آقای دکتر علی ذکری

رشته تخصصی: ژنتیک پزشکی

رتبه علمی: استادیار

رزومه: دانلود فایل | سامانه علم سنجی | Scopus Google Scholar ORCID

ایمیل:zekri.aiums.ac.ir

تلفن تماس: ۸۶۷۰۴۵۸۹-۰۲۱

جناب آقای دکتر محمود یوسفی فرد

رشته تخصصی: دکترای تخصصی فیزیولوژی

رتبه علمی: استادیار

رزومه: دانلود فایل | سامانه علم سنجی | Scopus Google Scholar ORCID

ایمیل:yousefifard.miums.ac.ir

تلفن تماس: ۸۶۷۰۴۷۷۱-۰۲۱

اعضای علمی مرکز

سرکار خانم دکتر توراندخت بلوچ نژاد مجرد

رشته تخصصی: دکترای تخصصی فیزیولوژی

رتبه علمی: استاد

رزومه: دانلود فایل | سامانه علم سنجی | Scopus Google Scholar ORCID

ایمیل:balouchnejadmojarad.tiums.ac.ir

تلفن تماس: ۸۶۷۰۴۵۴۹-۰۲۱

سرکار خانم دکتر فرناز نیکبخت

رشته تخصصی: دکترای تخصصی فیزیولوژی

رتبه علمی: دانشیار

رزومه: دانلود فایل | سامانه علم سنجی | Scopus Google Scholar ORCID

ایمیل:nikbakht.fiums.ac.ir

تلفن تماس: ۸۶۷۰۴۵۴۹-۰۲۱

سرکار خانم دکتر آرزو نهاوندی

رشته تخصصی: دکترای تخصصی فیزیولوژی

رتبه علمی: دانشیار

رزومه: دانلود فایل | سامانه علم سنجی | Scopus Google Scholar ORCID

ایمیل:nahavandi.aiums.ac.ir

تلفن تماس: ۸۶۷۰۴۴۵۴۹-۰۲۱

سرکار خانم دکتر نیدا جمالی رئوفی

رشته تخصصی: دکترای تخصصی فیزیولوژی

رتبه علمی: استادیار

رزومه: دانلود فایل | سامانه علم سنجی | Scopus Google Scholar ORCID

ایمیل:jamali.niums.ac.ir

تلفن تماس: ۸۶۷۰۴۵۴۹-۰۲۱

سرکار خانم دکتر ثریا محرابی

رشته تخصصی: دکترای تخصصی علوم اعصاب

رتبه علمی: استادیار

رزومه: دانلود فایل | سامانه علم سنجی | Scopus Google Scholar ORCID

ایمیل:

تلفن تماس: ۸۶۷۰۴۵۴۹-۰۲۱


دفعات مشاهده: 16063 بار   |   دفعات چاپ: 1945 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر